A folyamatok támogatása A Gózon & Gózon Kft. tudása legjavával segíti Önöket a piaci igények kielégítésében. Ez a fajta hozzáértés olyan megoldásokban ölt testet, melyek közvetlenül alkalmazhatók a napi üzleti tevékenységek során ma és a jövőben is. Munkamódszerünk legfontosabb, súlyponti elemei Projektmenedzsment  
 • A megoldandó közös feladatok meghatározása
 • Pályázati lehetőségek felkutatása

  Tanácsadás  

 • Első elemzés készítése
 • Projekt javaslat problémák megoldására, tervezés, ütemezés
 • Mutatók meghatározása, amelyekkel a projekt sikere mérhető

  Koncepció felállítása  

 • A megoldás kidolgozása és megvalósítása

  Pályázatok kidolgozása  

 • Pályázati adatlap kitöltése, pályázati dokumentáció összeállítása
 • Pályázatmenedzsment
 • Pályázati beszámolók és elszámolások elkészítése

Válság menedzselés  

 • Áthidaló megoldások felállítása, az Ön biztonságos működése érdekében

  Tesztmenedzselés  

 • Ellenőrzés

  Rendszerindítás  

 • Értékelés és a megoldás nyomonkövetése, esetleges beavatkozás

   Szolgáltatásaink Supply chain folyamat  

 • Üzemen kívüli folyamatok kialakítása, fejlesztése, auditálása
 • Beszállítói lánc kiépítése, auditálása
 • Beszállító és vevő közötti információs technológia kiépítése (szoftverek, e-business)
 • Vevői elvárásoknak való megfelelés, speciális iparági követelmények, szabványok
 • Üzemen belüli logisztikai folyamatok, ezek auditálása, fejlesztési javaslatok kidolgozása

  Raktár rendszerek, layout  

 • Raktári folyamatok felmérése, optimalizálása
 • Raktári stratégiák
 • Anyagáram vizsgálata, kialakítása
 • Korszerű raktári eszközök tervezése, kivitelezése (automata és félautomata rendszerek, raktárkezelői géppark)
 • Anyagkezelői szoftveralkalmazások bevezetése
 • Vonalkód rendszer kialakítása (esetlegesen a beszállítói kör bevonásával is)
 • Sorkiszolgálási stratégiák
 • Csomagolástechnika

  Rádiófrekvenciás és online rendszerek  

 • Online adatáram
 • Ezen eszközök integrált rendszerekhez illesztése
 • GPS bevezetés (pl. fuvarkövetési szoftverek)

  Szállítmányozás, fuvarszervezés  

 • Fuvarszervezési stratégiák

  Egyedi szoftverek  

 • Egyedi szoftvermegoldások, interface-ek kidolgozása

  Termelés fejlesztés  

 • Output-növelés a sorokon speciális eszközök (pl. SMED) segítségével
 • Ergonómia, sortervezés, fejlesztés

  Minősítések  

 • MSZ EN ISO 9001:2009,
 • MSZ EN ISO 14001:2005,
 • QS 9000
 • HACCP, stb. minősítésekre felkészítés, folyamatfejlesztéssel, folyamatoptimalizálással

    Oktatás  

 • Logisztikai oktatás
 • Számítástechnikai oktatás
 • Pályázatírás oktatás
 • Nyelvoktatás-szervezés

   Minőségirányítás A Gózon & Gózon felkészíti Önt a sikeres minőségirányítási auditra.Ügyfeleink részére támogatást nyújtunk minőségirányítási (MSZ EN ISO 9001:2009), környezetirányítási (MSZ EN ISO 14001:2005) vagy egyéb, vevő- vagy szak-specifikus rendszer (pl. QS 9000) kiépítéséhez, tanúsíttatásához. tevékenységünk elemei:

 • helyzetfelmérés
 • javaslatok
 • dokumentáció elkészítése
 • oktatások
 • új folyamatok implementálása
 • belső audit végrehajtása
 • részvétel, támogatás a tanúsító auditon
 • az esetleges helyesbítő tevékenységek végrehajtása
 • támogató tevékenység, a rendszer működtetése

   PályázatírásVállalkozásunk nagy tapasztalattal rendelkezik pályázatírás területén, 2003 óta figyeljük és készítjük el partnereinknek az aktuális, igényeiknek megfelelő pályázatokat. A pályázatok megírása után végigkövetjük őket a záró projekt jelentésig, minden támogatást megadva partnereinknek. A pályázatokat szakképzett és tapasztalt munkatársaink készítik el maximálisan figyelembe véve az Önök elvárásait, igényeit és lehetőségeit.Cégünk szakszerű pályázatok megírásával segíteni hozzá Önöket az elérhető uniós és hazai támogatásokhoz.Sikeres pályázat esetén végigkísérjük a teljes folyamatot, támogatást nyújtunk Önöknek, határidőre, a megfelelő formában elkészítjük a szükséges dokumentumokat, pl. szerződés, elszámolások, jelentések.   Oktatás Vállalkozásunk nemcsak támogatja Önt tudásával, hanem át is adja Önnek. Igény esetén kisebb csoportokban oktatjuk a logisztika rejtelmeit, illetve az általunk bevezetett változásokat, szoftvereket. Jelenleg folyik a cégünk által kidolgozott tananyag akkreditálási folyamata. Az oktatási tananyagot modulokra osztjuk, és a Megbízó dönti el, hogy milyen mélységű és milyen átfogó oktatást igényel. Munkánk révén biztosítjuk Önöknek a legfrissebb tudásanyagot, és arra törekszünk, hogy munkatársai a legszélesebb tudásanyaggal rendelkezzenek. Sikerünk, hogy több multinacionális gyáregység dolgozik sikeresen az általunk kifejlesztett folyamatokkal, rendszerekkel.Cégünk regisztrált felnőttképző vállalkozás. Információtechnológia Erősségünk az Önök stratégiájának implementálása különféle integrált vállalatirányítási rendszerekre. Ha Önnek

 • koncepció felállításában, fejlesztésében, vagy követelményrendszer meghatározásában van szüksége segítségre
 • ha meglévö projectnél tanácsadásra, auditra merül fel igény
 • a projektmenedzsment terén szorul támogatásra
 • vagy dokumentáció készítésben van szüksége ránk

a Gózon & Gózon Kft. munkatársai szaktudásukkal, tapasztalataikkal mindig a rendelkezésére állnak, angol, német vagy akár szlovák nyelven is. Tanácsadóink egyedisége, hogy a nap bármely részében elérhetőek az Ön számára. Nem probléma, ha az Ön emberei 3 műszakos munkarendben dolgoznak, vagy ha Önnek este vagy reggel vannak kérdései. Online elérést, állandó rendelkezésre állást biztosítunk.  Logisztika Cégünk támogatja Önt a teljes logisztikai folyamat során a beszállítótól a vevőig. Szaktudásunkkal segítünk Önnek, az Önnel egyeztetett startégia megvalósításában. Széleskörű tapasztalatunkat és kapcsolat rendszerünket felajánljuk az Önök számára, hogy sikeresen valósítsunk meg olyan projekteket, mint többek között:

 • Yard management
 • Konszignációs raktár rendszer kialakítása
 • Információs kapcsolat kiépítése vevő és beszállító között
 • Csomagolási eszközök vizsgálata, változtatása
 • Csomagolási rendszerek
 • Vevő felé konszignációs raktár kialakítása
 • Benchmarking szervezése
 • Rendszer és folyamat audit
 • Készlet gazdálkodás
 • Raktár tervezés
 • Gyárszintű anyagáram tervezés és kivitelezés, ergonómia
 • ISO 9001:2009 minősítések bevezetése
 • Internet alapú eszközök bevezetése
 • SAP és MFG/PRO integrált rendszer bevezetés
 • Vámmegoldások kidolgozása, megvalósítása
 • Logisztikai oktatás

Munkánk során figyelembe vesszük, hogy megoldásaink minden esetben környezetbarát, költségkímélő és a legújabb minőségügyi előírásoknak megfelelőek legyenek.